Услуги

НАШИТЕ СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

ВМЛ Консулт

Служителите във фирмата са с дългогодишен опит в проектирането, инвеститорския контрол, строителния надзор, енергийната ефективност. При нас работят архитекти, инженери по всички изискващи се в строителството на различни обекти специалности, икономист, Юристи, технолози и лицензирани оценители на промишлени предприятия, жилищни и обществени сгради, имоти и др.

path566.png
ОРГАНИЗАЦИЯ

Подготовка и организация на проектантския процес

 
building
ОЦЕНКА

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

 
g250.png
КОНТРОЛ

Инвеститорски контрол върху количества, цени и стойности на СМР

 
city
ПРОУЧВАНЕ

Проучване на терени за строителство

 
 
office-building
НАДЗОР

Строителен надзор

 
 
g178.png
ПРОЕКТИРАНЕ

Проектиране на сгради и съоражения

industrial-zone
ОЦЕНЯВАНЕ

Изготвяне на експертни оценки

 
 
g60.png
СЪСТАВЯНЕ

Съставяне и контрол на цените на СМР