VML CONSULT

е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Нашата фирма е сертифицирана по системата за качество БДС EN ISO 9001:2015, системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001, системата за управление на околната среда ISO 14001:2015

Служителите във фирмата са с дългогодишен опит в проектирането, инвеститорския контрол, строителния надзор, енергийната ефективност. При нас работят архитекти, инженери по всички изискващи се в строителството на различни обекти специалности, икономист, Юристи, технолози и лицензирани оценители на промишлени предприятия, жилищни и обществени сгради, имоти и др. Те са сред водещите консултанти на значими за Столицата обекти, някой от които са: Централна автогара; Многофункционален търговско – развлекателен център и бизнес сграда на бул. "Стамболийски" (MALL of Sofia); Производствена база и Административна сграда на немската фирма "Фесто"; ДКЦ "Доверие", "Интер Експо Център" и др.

VML CONSULT

е изготвила доклади за съответствие на инвестиционните проекти на Централна минерална баня, преустройство на сградата на Столична община на ул. "Париж" №5 и е упражнявала строителен надзор на общностни центрове за деца в неравностойно положение, Обединени детски заведения, телевизионни студиа, фонтани, надлези, подлези, пътен възел "Надежда", възлови кръстовища, инженерна инфраструктура, водопроводни канали, топлозахранвания, мостове, десетки детски площадки, конструктивни и енергийни обследвания с изготвяне на технически паспорти и сертифициране на десетки училища, детски ясли, детски градини и други сгради, както и различни по предназначение обекти на други възложители (производствени и жилищни сгради, жилищни и хотелски комплекси, банки, обекти, свързани с електрозахранване – трафопостове, кабели СрН и НН)

about the image
about the image

Услуги

01
About the image

Подготовка и организация на проектантския процес

02
About the image

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

03
About the image

Инвеститорски контрол върху количества, цени и стойности на СМР

04
About the image

Проучване на терени за строителство

05
About the image

Строителен надзор

06
About the image

Проектиране

07
About the image

Експертни оценки

08
About the image

Съставяне и контрол на цените на СМР

09
About the image

Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство

10
About the image

Изготвяне на технически и енергийни паспорти

11
About the image

Обследване на сгради за енергийна ефективност и Сертифициране за енергийна ефективност

Обекти

Фирмата има голям опит в изготвянето на оценка на съответствието на проектната документация, съответно – упражняване на строителен надзор, както и в обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради. Някои от по-значимите обекти, по които сме работили или в момента работим са:

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на високотехнологичен научноизследователски комплекс "Датекс", гр. София;


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс от жилищни сгради в кв. Симеоново, гр. София


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс "Велико Търново Хилс", както и изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на инженерна инфраструктура (уличен водопровод, канали, улично осветление, възлова станция секционен трафопост), кабели СрН и НН, гр. Велико Търново


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и енергиен паспорт на Апартаментен хотел "Магнолия Холидейз", курорт Пампорово;


Виж повече...

Виж още [...]

Референции