ВМЛ Консулт

Фирма  лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

Строително консултантска фирма

ВМЛ Консулт

е лицензирана от Министерството на регионалното развитие и благоустройство за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор. Нашата фирма е сертифицирана по системата за качество БДС EN ISO 9001:2015, системата за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001, системата за управление на околната среда ISO 14001:2015

path566.png
Минималистичен дизайн

Подготовка и организация на проектантския процес

g178.png
Модерен дизайн

Проучване и изготвяне на най-иновативни дизайни.

g250.png
Ефективни места

Проучваме най-високоефективните съоръжения за най-добри цени.

g60.png
Екологична концепция

Изготвяне на технически и енергийни паспорти

 
transparent.png
Пускане на видеото
path566.png

Служителите във фирмата са с дългогодишен опит в проектирането, инвеститорския контрол, строителния надзор, енергийната ефективност. При нас работят архитекти, инженери по всички изискващи се в строителството на различни обекти специалности, икономист, Юристи, технолози и лицензирани оценители на промишлени предприятия, жилищни и обществени сгради, имоти и др. Те са сред водещите консултанти на значими за Столицата обекти, някой от които са: Централна автогара; Многофункционален търговско – развлекателен център и бизнес сграда на бул. “Стамболийски” (MALL of Sofia); Производствена база и Административна сграда на немската фирма “Фесто”; ДКЦ “Доверие”, “Интер Експо Център” и др.

Нашите проекти

Фирмата има голям опит в изготвянето на оценка на съответствието на проектната документация, съответно – упражняване на строителен надзор, както и в обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради. Някои от по-значимите обекти, по които сме работили или в момента работим са: