Услуги

01
About the image

Подготовка и организация на проектантския процес

02
About the image

Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

03
About the image

Инвеститорски контрол върху количества, цени и стойности на СМР

04
About the image

Проучване на терени за строителство

05
About the image

Строителен надзор

06
About the image

Проектиране

07
About the image

Експертни оценки

08
About the image

Съставяне и контрол на цените на СМР

09
About the image

Координация и контрол на участниците в процесите на проектиране и строителство

10
About the image

Изготвяне на технически и енергийни паспорти

11
About the image

Обследване на сгради за енергийна ефективност и Сертифициране за енергийна ефективност