Обекти

Фирмата има голям опит в изготвянето на оценка на съответствието на проектната документация, съответно – упражняване на строителен надзор, както и в обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради. Някои от по-значимите обекти, по които сме работили или в момента работим са:

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на високотехнологичен научноизследователски комплекс "Датекс", гр. София;


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс от жилищни сгради в кв. Симеоново, гр. София


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс "Велико Търново Хилс", както и изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на инженерна инфраструктура (уличен водопровод, канали, улично осветление, възлова станция секционен трафопост), кабели СрН и НН, гр. Велико Търново


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт и енергиен паспорт на Апартаментен хотел "Магнолия Холидейз", курорт Пампорово;


Виж повече...

Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, инвеститорски контрол, координация по безопасност и здраве, изготвяне на технически паспорт на Мебелна къща "Еником М", гр. София


Виж повече...

Строителен надзор на "Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства" на територията на Столична община


Виж повече...

Строителен надзор на "Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – общностни центрове в кв. "Слатина" и кв. "Овча купел"


Виж повече...