Строителен надзор на "Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства" на територията на Столична общинаДопълнителна информация:

няма информация