Строителен надзор на "Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община – общностни центрове в кв. "Слатина" и кв. "Овча купел"Допълнителна информация:

няма информация