Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на високотехнологичен научноизследователски комплекс "Датекс", гр. София;



Допълнителна информация:

няма информация