Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс от жилищни сгради в кв. Симеоново, гр. СофияДопълнителна информация:

няма информация