Изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на енергиен паспорт на комплекс "Велико Търново Хилс", както и изготвяне на комплексен доклад, строителен надзор, изготвяне на технически паспорт на инженерна инфраструктура (уличен водопровод, канали, улично осветление, възлова станция секционен трафопост), кабели СрН и НН, гр. Велико ТърновоДопълнителна информация:

няма информация